Υπηρεσίες

Κατόπιν δική σας απαίτηση μπορείτε να παραλάβετε και να αφήσετε το μηχανάκι σας σε όποιο σημείο θέλετε εντελώς δωρεαν!

Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κράνος για την ασφάλεια σας.

Όλα τα μηχάνακια μας είναι ασφαλισμένα προς τρίτους, δηλαδή ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει τις ζημιές μόνο του.

μοτοποδηλάτου , που προκάλεσε ο ίδιος.